کمترین میزان تعرفه

در میان رقبا


کارمزد برداشت وجه صفر
کارمزد انتقال وجه داخلی صفر
کارمزد درگاه شخصی برابر با کارمزد انتقال کارت به کارت
کارمزد درگاه تخصصی ۱ درصد هر تراکنش تا سقف ۴,۰۰۰ تومان
کارمزد فروشگاه عضویت نقره ای ۲ درصد مبلغ هر سفارش تا سقف ۱۰,۰۰۰ تومان
کارمزد فروشگاه عضویت طلایی ۱ درصد مبلغ هر سفارش تا سقف ۴,۰۰۰ تومان

اگر دارای کسب و کاری با تعداد تراکنش بالا هستید، با ما تماس بگیرید.