موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه 

ثبت نام جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین(تحلیل تکنیکال بورس) سازمان فنی و حرفه ای،تذکر: ۱۰ روز بعد از ثبت نام کارت ورود به جلسه آماده میشود.بنابراین جهت دریافت کارت ورود به جلسه با هماهنگی قبلی به محل موسسه مراجعه فرمایید.


پرداخت به جاهد مهدی زاده
شماره های تماس ۰۴۱۳۵۵۳۷۷۳۲
وبسایت www.fvcm.ir
پرداخت به جاهد مهدی زاده
تومان

جهت دریافت رسید

  نکات مهم:

• کارمزد برای هر تراکنش مبلغ ثابت ۵۰۰ تومان است.

• لطفا پیش از پرداخت از اعتبار درگاه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.

• علامت در کنار نام درگاه به این معنی است که هویت مالک آن تایید شده است.

پرداخت امن با